Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification A Remove constraint Main Classification: A Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. Smart contracts : een overzicht vanuit juridisch perspectief

2. Le droit face aux pauvres = Recht tegenover armen : actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge Jean-Paul Snappe = Acten van de studiedag georganiseerd door het Grondwettelijk Hof ter ere van ererechter Jean-Paul Snappe

3. Libertés, (l)égalité, humanité : mélanges offerts à Jean Spreutels

4. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

5. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

6. Een geschenk aan de wereld : Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut

7. De Valks juridisch woordenboek

8. Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht : opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix

9. The strong, the weak and the law : proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2017

10. Het verhaal van de rechter : over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal : Liber amicorum voor Hans den Tonkelaar

11. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

12. Groots perspectief : opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

13. La [CVDW] : liber amicorum Chris Van den Wyngaert

14. Liber amicorum Patrick Senaeve

15. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

16. Vertrouwen in het burgerlijke recht : Liber amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

17. De magistraat en de professor = Le magistrat et le professeur : Hulde aan Walter van Gerven = hommage à Walter van Gerven

18. De illusie van de juridische waarheid : essay over (ge)recht, media en de burger

19. Juridisch woordenboek J. Moors = Dictionnaire Juridique J. Moors

20. Historische wortels van het recht

21. Liber Amicorum Johan Erauw

22. Traduire le néerlandais dans les affaires pénales (Pays-Bas, Belgique) : dictionnaire néerlandais-français et français-néerlandais

23. Hommage à Guy Keutgen pour son action de promotion de l'arbitrage = Eerbetoon aan Guy Keutgen voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten

24. Liberae cogitationes : liber amicorum Marc Bossuyt

25. The realisation of human rights : when theory meets practice : studies in honour of Leo Zwaak