Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification A Remove constraint Main Classification: A Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. "Sjef-Sache" : essays in honour of Prof. Mr. Dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement

2. Festschrift Resi Hacksteiner : a voyage through the law of inland shipping

3. Smart contracts : een overzicht vanuit juridisch perspectief

4. Le droit face aux pauvres = Recht tegenover armen : actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge Jean-Paul Snappe = Acten van de studiedag georganiseerd door het Grondwettelijk Hof ter ere van ererechter Jean-Paul Snappe

5. Libertés, (l)égalité, humanité : mélanges offerts à Jean Spreutels

6. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

7. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

8. Een geschenk aan de wereld : Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut

9. De Valks juridisch woordenboek

10. Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht : opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix

11. The strong, the weak and the law : proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2017

12. Het verhaal van de rechter : over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal : Liber amicorum voor Hans den Tonkelaar

13. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

14. Groots perspectief : opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

15. La [CVDW] : liber amicorum Chris Van den Wyngaert

16. Liber amicorum Patrick Senaeve

17. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

18. Vertrouwen in het burgerlijke recht : Liber amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

19. De magistraat en de professor = Le magistrat et le professeur : Hulde aan Walter van Gerven = hommage à Walter van Gerven

20. De illusie van de juridische waarheid : essay over (ge)recht, media en de burger

21. Juridisch woordenboek J. Moors = Dictionnaire Juridique J. Moors

22. Historische wortels van het recht

23. Liber Amicorum Johan Erauw

24. Traduire le néerlandais dans les affaires pénales (Pays-Bas, Belgique) : dictionnaire néerlandais-français et français-néerlandais

25. Hommage à Guy Keutgen pour son action de promotion de l'arbitrage = Eerbetoon aan Guy Keutgen voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten