Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification A Remove constraint Main Classification: A Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. Accompli : Liber amicorum prof. MR. DR. M.E. Koppenol-Laforce

2. Recht en rechtspraak vanaf 2040 : liber amicorum Fred Hammerstein

3. "Sjef-Sache" : essays in honour of Prof. Mr. Dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement

4. Festschrift Resi Hacksteiner : a voyage through the law of inland shipping

5. Grenzen voorbij : liber discipulorum Bernard Tilleman

6. Smart contracts : een overzicht vanuit juridisch perspectief

7. Le droit face aux pauvres = Recht tegenover armen : actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge Jean-Paul Snappe = Acten van de studiedag georganiseerd door het Grondwettelijk Hof ter ere van ererechter Jean-Paul Snappe

8. Libertés, (l)égalité, humanité : mélanges offerts à Jean Spreutels

9. Le Code judiciaire a 50 ans : et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboet : wat nu? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

10. De Valks juridisch woordenboek

11. Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht : opstellen opgedragen aan Prof. dr. Eric Dirix

12. Een geschenk aan de wereld : Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut

13. The strong, the weak and the law : proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2017

14. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

15. Het verhaal van de rechter : over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal : Liber amicorum voor Hans den Tonkelaar

16. Groots perspectief : opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

17. La (CVDW) : liber amicorum Chris Van den Wyngaert

18. Liber amicorum Patrick Senaeve

19. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

20. Vertrouwen in het burgerlijke recht : Liber amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

21. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

22. De magistraat en de professor = Le magistrat et le professeur : Hulde aan Walter van Gerven = hommage à Walter van Gerven

23. De illusie van de juridische waarheid : essay over (ge)recht, media en de burger

24. Juridisch woordenboek J. Moors = Dictionnaire Juridique J. Moors

25. Historische wortels van het recht