Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

2. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

3. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

4. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

5. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

6. Kodeks cywilny : komentarz

7. Kodeks cywilny. The Civil Code

8. Kodeks karny. The Criminal Code

9. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

10. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

11. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

12. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

13. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

14. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

15. Norme in materia ambientale : codice dell’ambiente = Włoski kodeks środowiskowy

16. Postepowanie zabezpieczajace

17. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

18. Postępowanie cywilne

19. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

20. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

21. Prawo prywatne międzynarodowe

22. Prawo prywatne międzynarodowe

23. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

24. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

25. Prawo upadłościowe