Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Het kort geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht

2. Constitution et fonctionnement

3. Mediation en de vaststellingsovereenkomst : aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht = Mediation and the settlement agreement

4. L'arbitrage et les tiers = Arbitrage en derden : actes du colloque du CEPANI 40 du 28 novembre 2008 = rapporten van het colloquium van CEPINA 40 van 28 november 2008

5. Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof

6. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

7. La loi bancaire = De bankenwet : questions particulières = bijzondere vraagstukken

8. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

9. Macht en onmacht van de arbiter = L'arbitre, pouvoirs et statut : rapporten van het Colloquium van CEPANI van 28 maart 2003 = actes du colloque du CEPANI du 28 mars 2003

10. De prijs van het civiele proces = Le procès civil : à quel prix ? : verslagboek van het colloquium van 8 december 2006 = actes du colloque du 8 décembre 2006

11. Amice curiae, quo vadis? : het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken = le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale

12. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

13. Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021

14. Vers une "class action" en droit belge? : actes du colloque du 7 décembre 2007 = Naar een class action in het Belgisch recht?

15. Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 en haar reparatiewetgeving = Dix ans d'application de la Loi du 3 août 1992 et ses réformes : evaluatie en toekomstperspectieven : verslagboek van het colloquium van 5 december 2003 = évaluation et projets d'avenir : actes du colloque du 5 décembre 2003

16. Le droit de l'exécution, en principe(s) et en particulier = Algemene en bijzondere aspecten van het uitvoeringsrecht : actes du colloque du 29 janvier 2010 = verslagboek van het colloqium van 29 januari 2010

17. Sécurité juridique et fiscalité : actes de la journée d'études du 5 novembre 2002 organisée à l'initiative du Commissaire du Gouvernement, adjoint au ministre des Finances et en collaboration avec la Fédération des entreprises en Belgique ; avec le soutien de la Fondation Bernheim

18. Finalité et légitimité du droit judiciaire = Het gerechtelijk recht, waarom en waarheen? : actes du colloque du 9 décembre 2004 = verslagboek van het colloquium van 9 december 2004

19. De verhouding tussen het Arbitragehof, de rechterlijke macht en de Raad van State = Les rapports entre la Cour d'Arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat : verslagboek van het symposium van 21 oktober 2005 = actes du symposium du 21 octobre 2005

20. Internationaal privaatrecht : de essentie

21. Gerechtelijk deskundigenonderzoek = L'expertise judiciaire : de rol van de accountant en de belastingconsulent = le role de l'expert-comptable et du conseil fiscal

22. Nieuwe justitie

23. Het gezag van het rechterlijk gewijsde : een begrippenstudie

24. In de ban van octopus : dans l'encre d'octopus :

25. Moet het recht van de verdediging worden afgeschaft? = Les perversions du droit de la défense