Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years Publisher Beck Remove constraint Publisher: Beck

Search Results

1. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

2. Prawo upadłościowe i naprawcze

3. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

4. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

5. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

6. Kodeks karny. The Criminal Code

7. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

8. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

9. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

10. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

11. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

12. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

13. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

14. Polnisches Sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

15. Prawo bankowe. The Banking Law

16. Prawo prywatne międzynarodowe

17. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

18. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

19. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

20. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

21. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

22. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

23. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych