Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Prawo prywatne międzynarodowe

2. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

3. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

4. Apelacja w postępowaniu cywilnym

5. Międzynarodowe postępowanie cywilne

6. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

7. Prawo upadłościowe i naprawcze

8. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

9. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

10. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

11. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

12. Zasada równości stron w procesie cywilnym

13. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

14. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

15. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

16. Postępowanie cywilne

17. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

18. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

19. Kodeks cywilny : komentarz

20. Kodeks cywilny. The Civil Code

21. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

22. Kodeks karny. The Criminal Code

23. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

24. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

25. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure