Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

76. Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II

77. Potpourri I : gerechtelijk recht

78. Prijsvermindering : remedie tot bijsturing van contracten

79. Rechtsmisbruik

80. Tweehonderd jaar justitie : historische encyclopedie van de Belgische justitie = Deux siècles de justice : encyclopédie historique de la justice belge

81. Wetboek economisch recht en de bescherming van de consument

82. Het bewijs in het burgerlijk proces = la preuve dans le procès civil : verslagboek van het colloquium van 20 maart 2014 = actes du colloque du 20 mars 2014

83. De nieuwe regels van het cassatieberoep in strafzaken, civiele zaken en tuchtzaken

84. De verklaring voor recht

85. Het voorlopig getuigenverhoor

86. Bewijsrecht : vormingsprogramma 2013

87. Burgerlijke rechtsvordering : inclusief EEX-Verordening : de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de EEX-Verordening voorzien van commentar

88. Droit des étrangers = Vreemdelingenrecht

89. Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap : rechterlijke organisatie en bevoegdheid vanaf 1 september 2014

90. Insolventierecht : tekst & commentar : de tekst van de Faillissementswet en de EU-Insolventieverordening voorzien van commentaar

91. Nieuwe justitie

92. Surseance van betaling

93. Verificatie van schuldvorderingen

94. De aard van de overeenkomst : juridisch-technische en juridisch-economische kwalificatie met de schenking als leidraad

95. La modernisation du droit des sociétés : à l'initiative du Centre belge du droit des sociétés = De modernisering van het vennootschapsrecht : op initiatief van het Belgisch Centrum van het vennootschapsrecht

96. Bewijs

97. Burgerlijk bewijsrecht

98. Civiel procesrecht vandaag en morgen

99. Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder

100. Gemeenrechtelijke clausules