Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

176. Aansprakelijkheid, risico en onderneming : Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven

177. Gerechtelijk deskundigenonderzoek = L'expertise judiciaire : de rol van de accountant en de belastingconsulent = le role de l'expert-comptable et du conseil fiscal

178. Macht en onmacht van de arbiter = L'arbitre, pouvoirs et statut : rapporten van het Colloquium van CEPANI van 28 maart 2003 = actes du colloque du CEPANI du 28 mars 2003

179. Remedies in Zuid-Afrika en Europa : bijdragen over privaatrecht en constitutioneel recht in Zuid-Afrika, Nederland en België

180. Sécurité juridique et fiscalité : actes de la journée d'études du 5 novembre 2002 organisée à l'initiative du Commissaire du Gouvernement, adjoint au ministre des Finances et en collaboration avec la Fédération des entreprises en Belgique ; avec le soutien de la Fondation Bernheim

181. Amice curiae, quo vadis? : het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken = le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale

182. Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht

183. Strafbare overheden : een rechtsvergelijkende studie naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring / David Roef

184. La discipline des magistrats = Het tuchtrecht voor magistraten

185. De gerechtsdeurwaarder in Europa : de keuze voor de toekomst = L' huissier de justice en Europe : le choix de l'avenir

186. Het gezag van het rechterlijk gewijsde : een begrippenstudie

187. Het kort geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht

188. Moet het recht van de verdediging worden afgeschaft? = Les perversions du droit de la défense

189. In de ban van octopus : dans l'encre d'octopus :

190. De sociale en economische rol van de gerechtsdeurwaarder = Le rôle social et économique de l'huissier de justice

191. Het rechtsvergelijkende argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht, 1838-1940 : aansprakelijkheid voor zaken, artikel 2014, publiek domein en de relativiteit van de onrechtmatige daad

192. De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders

193. Het proces in meervoud = Le procès au pluriel

194. Het Nederlandse verdragenrecht

195. Vertrouwen in het gerecht = Confiance dans la justice

196. Les modes non judiciaires de règlement des conflits : actes de la journée d'études du 27 avril 1994

197. Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding

198. Le développement des procédures "comme en référé" : actes du colloque du 17 décembre 1993 à Louvain-la-Neuve = De ontwikkeling van de procedures "zoals in kort geding" : verslagboek van het colloquium van 17 december 1993 te Louvain-la-Neuve

199. De sanctieregeling in het gerechtelijk recht = Les sanctions en droit judiciaire

200. Cassatiemiddelen naar Belgisch recht