Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish Publisher Beck Remove constraint Publisher: Beck

Search Results

1. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

2. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

3. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

4. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

5. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

6. Kodeks karny. The Criminal Code

7. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

8. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

9. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

10. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales

11. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

12. Polnisches Sachenrecht : polskie prawo rzeczowe

13. Polnisches Schuldrecht BT : polskie prawo zobowiązań - część szczegółowa

14. Polnisches handel : polskie prawo handlowe

15. Polnisches zivilrecht AT : polskie prawo cywilne - część ogólna

16. Prawo bankowe. The Banking Law

17. Prawo prywatne międzynarodowe

18. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

19. Prawo upadłościowe i naprawcze

20. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

21. The Bankruptcy and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze

22. Umweltschutzgesetz : =Prawo Ochrony Środowiska

23. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung