Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification B Remove constraint Main Classification: B Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

2. Kodeks cywilny : komentarz

3. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

4. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

5. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

6. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

7. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

8. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

9. Prawo upadłościowe

10. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

11. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

12. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

13. Prawo prywatne międzynarodowe

14. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

15. Postepowanie zabezpieczajace

16. Posteępowanie rozpoznawcze przed sądami pierzwszej instancji

17. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

18. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe : zagadnienia praktyczne

19. Prawo upadłościowe : komentarz

20. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

21. Zarys prawa upadłościowego

22. Kodeks cywilny. The Civil Code

23. Kodeks postępowania cywilnego : komentarz

24. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

25. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe