Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification D Remove constraint Main Classification: D Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

2. Liesbeth Lijnzaad : collected essays on international law

3. Human Rights as a basis for reevaluating and reconstructing the law : acts of the 4th ACCA conference held in Louvain-la-Neuve on May 29th, 2015

4. Recht op toegang tot de rechter

5. Suriname compleet? : een studie over de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen :

6. One century peace palace, from past to present

7. Making choices in public and private international immunity law

8. Mare Liberum 1609-2009 : lezingen over Hugo de Groot

9. Oorlog, Vrede of Bestand? : 1609 door de ogen van Hugo de Groot

10. België in de Veiligheidsraad : 1946-2006

11. Hugo de Groot : een leven in strijd om de vrede 1583-1645

12. Le patrimoine culturel de l'humanité = The cultural heritage of mankind

13. Sovereignty and the law of nations (16th-18th centuries) : proceedings of the colloquium, organised at the palace of the Academy, Brussels, 26 april 2002

14. Tussen Munster & Aken : de Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648-1748)

15. Bronnen van internationaal recht

16. De VOC als volkenrechtelijke actor = The (Dutch) East India Company as an actor in international law : proefschrift ...

17. Compendium volkenrechtsgeschiedenis

18. The Improper Use of Tax Treaties, With Particular Reference to the Netherlands and the United States

19. De rechtmatigheid van de bedreiging met of het gebruik van kernwapens : uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996

20. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

21. Internationale handelsarbitrage

22. The moulding of international law : ten Dutch proponents

23. Studies in the history of international law : practice and doctrine in particular with regard to the law of naval warfare in the low countries from circa 1450 until the early 17th century = Volkenrechtshistorische opstellen, in het bijzonder over het zeeoorlogsrecht in de Nederlanden van omstreeks 1450 tot het eerste kwart van de 17e eeuw

24. De Nederlandse verdragspraktijk

25. Zwijgt het recht als de wapens spreken?

26. Bewijs voor de internationale rechter : een studie van reglementen en praktijk van internationale en supranationale rechterlijke en arbitrale instanties = Evidence in international judicial proceedings : a study in the rules and practice of international and supranational courts and arbitration tribunals

27. Internationale rechtspraak tussen ndonesische Rijken en de V.O.C. tot 1700

28. Volkenrechtsgeschiedenis

29. Het rechtsmisbruik in het volkenrecht : rechtstheoretische verhandeling

30. De natuurrechtelijke grondslagen van de Groot's volkenrecht

31. Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het onzijdigheidsrecht gedurende den wereldoorlog = La part prise par les Pays-Bas dans l'évolution du droit de la neutralité pendant la guerre mondiale

32. Analyse du problème de la neutralité au cours de l'evolution du droit des gens : ... proefschrift

33. Handboek van het Volkenrecht

34. Briefwisseling van Hugo Grotius

35. De briefwisseling van Hugo Grotius

36. Nederlands rol in het recht der internationale rivieren : een verweerschrift