Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification D Remove constraint Main Classification: D Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

2. Analyse du problème de la neutralité au cours de l'evolution du droit des gens : ... proefschrift

3. België in de Veiligheidsraad : 1946-2006

4. Bewijs voor de internationale rechter : een studie van reglementen en praktijk van internationale en supranationale rechterlijke en arbitrale instanties = Evidence in international judicial proceedings : a study in the rules and practice of international and supranational courts and arbitration tribunals

5. Briefwisseling van Hugo Grotius

6. Bronnen van internationaal recht

7. Compendium volkenrechtsgeschiedenis

9. Handboek van het Volkenrecht

10. Hugo de Groot : een leven in strijd om de vrede 1583-1645

11. Human Rights as a basis for reevaluating and reconstructing the law : acts of the 4th ACCA conference held in Louvain-la-Neuve on May 29th, 2015

12. Internationaal recht in kort bestek : van co-existentie, coöperatie en integratie van Staten tot global governance

13. Internationale handelsarbitrage

14. Internationale rechtspraak tussen ndonesische Rijken en de V.O.C. tot 1700

15. Liesbeth Lijnzaad : collected essays on international law

16. Making choices in public and private international immunity law

17. Mare Liberum 1609-2009 : lezingen over Hugo de Groot

18. Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het onzijdigheidsrecht gedurende den wereldoorlog = La part prise par les Pays-Bas dans l'évolution du droit de la neutralité pendant la guerre mondiale

19. Nederlands rol in het recht der internationale rivieren : een verweerschrift

20. De Nederlandse verdragspraktijk

21. Oorlog, Vrede of Bestand? : 1609 door de ogen van Hugo de Groot

22. Recht op toegang tot de rechter

23. Sovereignty and the law of nations (16th-18th centuries) : proceedings of the colloquium, organised at the palace of the Academy, Brussels, 26 april 2002

24. Studies in the history of international law : practice and doctrine in particular with regard to the law of naval warfare in the low countries from circa 1450 until the early 17th century = Volkenrechtshistorische opstellen, in het bijzonder over het zeeoorlogsrecht in de Nederlanden van omstreeks 1450 tot het eerste kwart van de 17e eeuw

25. Suriname compleet? : een studie over de mogelijke bijdrage van het volkenrecht aan de oplossing van de Surinaamse grensgeschillen :

26. Tussen Munster & Aken : de Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648-1748)

27. De VOC als volkenrechtelijke actor = The (Dutch) East India Company as an actor in international law : proefschrift ...

28. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

29. Volkenrechtsgeschiedenis

30. Zwijgt het recht als de wapens spreken?

31. De briefwisseling van Hugo Grotius

32. De natuurrechtelijke grondslagen van de Groot's volkenrecht

33. De rechtmatigheid van de bedreiging met of het gebruik van kernwapens : uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996

34. Het rechtsmisbruik in het volkenrecht : rechtstheoretische verhandeling