Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification D Remove constraint Main Classification: D Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

2. Mare Liberum 1609-2009 : lezingen over Hugo de Groot

3. Bewijs voor de internationale rechter : een studie van reglementen en praktijk van internationale en supranationale rechterlijke en arbitrale instanties = Evidence in international judicial proceedings : a study in the rules and practice of international and supranational courts and arbitration tribunals

4. Briefwisseling van Hugo Grotius

5. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

6. The moulding of international law : ten Dutch proponents

7. Sovereignty and the law of nations (16th-18th centuries) : proceedings of the colloquium, organised at the palace of the Academy, Brussels, 26 april 2002

8. Internationale handelsarbitrage

9. Compendium volkenrechtsgeschiedenis

10. Zwijgt het recht als de wapens spreken?

11. De rechtmatigheid van de bedreiging met of het gebruik van kernwapens : uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996

12. Nederlands rol in het recht der internationale rivieren : een verweerschrift

13. Internationale rechtspraak tussen ndonesische Rijken en de V.O.C. tot 1700

14. De Nederlandse verdragspraktijk

15. Bronnen van internationaal recht

16. Het rechtsmisbruik in het volkenrecht : rechtstheoretische verhandeling

17. Tussen Munster & Aken : de Nederlandse Republiek als grote mogendheid (1648-1748)

18. Handboek van het Volkenrecht

19. België in de Veiligheidsraad : 1946-2006

20. Analyse du problème de la neutralité au cours de l'evolution du droit des gens : ... proefschrift

21. Volkenrechtsgeschiedenis

22. Making choices in public and private international immunity law

23. One century peace palace, from past to present

24. Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het onzijdigheidsrecht gedurende den wereldoorlog = La part prise par les Pays-Bas dans l'évolution du droit de la neutralité pendant la guerre mondiale

25. Oorlog, Vrede of Bestand? : 1609 door de ogen van Hugo de Groot