Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification EU Remove constraint Main Classification: EU Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

2. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

3. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

4. Recht van de Europese Unie : basisjurisprudentie

5. Europees recht

6. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

7. Europees procesrecht

8. Le DIP au quotidien : droit des affaires et de la famille = IPR in het dagelijkse leven : ondernemings-en familierecht

9. Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht

10. Le droit de l’Union européenne et le juge belge = Het recht van de Europese Unie en de Belgische rechter

11. Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht

12. Ambtshalve toepassing van EU-recht

13. Mens rea and defences in European criminal law

14. Naar een ius commune in het Europees familie- en erfrecht? : een pleidooi voor meer harmonisatie door rechtsvergelijking = Towards a ius commune in European family and succession law? : a plea for more harmonisation through comparative law

15. Europees recht

16. EU-procesrecht

17. L'arbitrage et le droit de la concurrence = Arbitrage en mededingingsrecht : actes du colloque du CEPANI du 9 décembre 2010

18. Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorderingen : de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen

19. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

20. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

21. Grensoverschrijdend recht

22. Maatschappelijk verantwoord ondernemen : corporate social responsibility in a transnational perspective

23. Bancaire en financiële zekerheden = Sûretés bancaires et financières : verslagen van de studiecyclus van 8 en 27 mei 2003, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR-Belgium)= actes du cycle d'étude du 8 et 27 mai 2003, organisé par la section belge de l'Association Européenne pour le Droit bancaire et Financier (AEDBF-Belgium)

24. De gerechtsdeurwaarder in Europa, utopie of werkelijkheid? = The bailiff in Europe, utopia or reality? = L'huissier de justice en Europe, utopie ou réalité ?

25. Espace judiciaire et social européen : actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001