Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification EU Remove constraint Main Classification: EU Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. Ambtshalve toepassing van EU-recht

2. Bancaire en financiële zekerheden = Sûretés bancaires et financières : verslagen van de studiecyclus van 8 en 27 mei 2003, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR-Belgium)= actes du cycle d'étude du 8 et 27 mai 2003, organisé par la section belge de l'Association Européenne pour le Droit bancaire et Financier (AEDBF-Belgium)

3. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

4. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

5. Le DIP au quotidien : droit des affaires et de la famille = IPR in het dagelijkse leven : ondernemings-en familierecht

6. Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht

7. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

8. EU-procesrecht

9. Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorderingen : de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen

10. Espace judiciaire et social européen : actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001

11. European community law from a migrant's perspective : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid ...

12. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

13. Europees procesrecht

14. Europees recht

15. Europees recht

16. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

17. Der Frieden von Münster 1648 : der Vertragstext nach einem zeitgenössischen Druck und die Beschreibungen der Ratifikationsfeiern

18. Grensoverschrijdend recht

19. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

20. Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht

21. Maatschappelijk verantwoord ondernemen : corporate social responsibility in a transnational perspective

22. Mens rea and defences in European criminal law

23. Naar een ius commune in het Europees familie- en erfrecht? : een pleidooi voor meer harmonisatie door rechtsvergelijking = Towards a ius commune in European family and succession law? : a plea for more harmonisation through comparative law

24. Procedural laws in Europe = Procesrecht in Europa = Les droits judiciaires en Europe = Zivilprozessrechte in Europa : towards harmonisation = naar harmonisatie = vers une harmonisation= zu einer Harmonisierung

25. Projet de convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : texte élaboré par les experts gouvernementaux, en application de l'article 220 du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne = Vorentwurf eines Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und di Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen = Progetto di convenzione conceernente la competenza giuridizionale e l'esecuzione delle deicioni in materia civile e commerciale = Voorontwerp van verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken