Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Main Classification EU Remove constraint Main Classification: EU Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

2. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

3. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

4. Nowe europejskie prawo spadkowe

5. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

6. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania

7. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

8. Konwencja z Lugano : komentarz