Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Main Classification EU Remove constraint Main Classification: EU Language Polish Remove constraint Language: Polish

Search Results

1. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

2. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I.

3. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

4. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

5. Nowe europejskie prawo spadkowe

6. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

7. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania

8. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

9. Konwencja z Lugano : komentarz