Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

2. Arbitraż handlowy

3. Español jurídico

4. Prawo prywatne międzynarodowe

5. Prawo międzynarodowe publiczne

6. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

7. Fragmentacja prawa międzynarodowego

8. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

9. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

10. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

11. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

12. Prawo upadłościowe i naprawcze

13. Postępowanie cywilne. Kompendium

14. Kosten in Zivilsachen - Gesetzessammlung : =Koszty w sprawach cywilnych - zestaw ustaw

15. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

16. Niemiecki Kodeks Postępowania Cywilnego (ZPO) : księga pierwsza i druga : przepisy 1-510c z dnia 12.09.1950 ostatnio zmieniony ustawą z dnia 5 lipca 2016 (BGBl. I S. 1578) w tłumaczeniu na język polski = Zivilprozessordnung (ZPO) : Buch 1 und 2 : Vorschriften 1-510c vom 12.09.1950 zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 5.7.2016 I 1578 Übersetzung ins Polnische

17. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

18. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz

19. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

20. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

21. Postępowanie cywilne

22. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

23. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

24. Kodeks cywilny : komentarz

25. Kodeks cywilny. The Civil Code