Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Greek, Modern (1453-) Remove constraint Language: Greek, Modern (1453-) Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Η "πρότυπη" ή "πιλοτική" δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

2. 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37 : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ Ν 4356/2015

3. Aγγλο-Αμερικανικοί Συνταγματικοί θεσμοί : Θεμέλια και αλληλεπίδραση με το δίκαιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης

4. The Brill dictionary of ancient Greek :

5. Diccionario jurídico bizantino Griego-Español : sobre la base de la Introducción al Derecho del patriarca Focio y de las Novelas de León VI El Sabio

6. Dikaio tēs thalassas

7. Dike : essays on Greek law in honor of Alberto Maffi

8. Dikonomika keimena

9. Dioiki̱tikó dikonomikó díkaio : 5iékdosi Symplíroma metous N.4055/2012 kai 4072/2012

10. Geniko dioikētiko dikaio

11. I ennoia tis epithesis sto diethnes dikaio

12. I politiki dikonomia stin praxi : me vasi ti dikonomiki nomologia anotaton dikastirion

13. Jus, ars, philosophia et historia : Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag

14. Prosphora - timē ston Ēlia Krispē

15. Prozeßrechtsvergleichung und prozessuale Vereinheitlichung = Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίησ : studia in memoriam Peter Gilles : μελέτες εις μνήμην καθηγητή Peter Gilles

16. Syntagmatiko dikaio : atomika dikaiōmata

17. Synthēkē EE & SLEE : kat' arthro ermēneia

18. Thucydides : the war of the Peloponnesians and the Athenians

19. To sýntagma

20. To dikaio tēs Eyrōpaïkēs enōsēs : thesmiko kai ousiastiko dikaio

21. Έλλειψη πληρεξουσιότητας

22. Ένδικα Μέσα και Βοηθήματα στην Πολιτική Δίκη

23. Ένδικα μέσα και βοηθήματα : κατά τον ΚΠολΔ

24. Αγγλο-ελληνικό νομικό λεξικό : nομικής, εμπορικής, ασφαλιστικής, τραπεζικής, διοικητικής, ναυτιλιακής ορολογίας = anglo-helleniko nomiko lexiko : legal, commercial, insurance, banking, administrative, shipping terminology

25. Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη

26. Ακύρωση και ανυπαρξία Διαιτητικών Αποφάσεων : Κατά τον ΚΠολΔ και τον ν. 2735/1999

27. Αλλοδαπές δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις. : Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας στην Ελλάδα. KΠολΔ - Διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις - Κοινοτικοί κανονισμοί

28. Ανάμεσα στα μέρη : Ο ουδέτερος τρίτος. Στρατηγικές για μία επιτυχημένη διαμεσολάβηση

29. Αναγκαστική Εκτέλεση

30. Αναγκαστική απαλλοτρίωση : Ερμηνεία του Ν 2882/2001 - νομολογία κατ' άρθρο - διαγράμματα (Ενημέρωση μέχρι και το Ν 4170/2013)

31. Αναγκαστική εκτέλεση

32. Αναγνώριση and Εκτελεστότητα Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων : Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (1958)

33. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο : από κράτη μέλη δεσμευόμενα από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007

34. Η Αναζήτηση Της Αλήθειας Στην Πολιτική Δίκη : Δικονομικοί μηχανισμοί και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ

35. Αντιλήψεις αρχαίων ελλήνων για τη Δικαιοσύνη

36. Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα : Θεωρία - Νομοθεσία - Υποδείγματα

37. Αποζημίωση των επενδυτών και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς : Μια συμβολή στην προστασία από βασικούς κινδύνους της κεφαλαιαγοράς

39. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή κατά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

40. Αρχές του δικαίου αποδείξεως στην πολιτική δίκη

41. Αστική Ευθύνη λόγω Παραβάσεων του Δικαίου Ελεύθερου Ανταγωνισμού

42. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι

43. Αστικός Κώδικας : ερμηνεία κατ' άρθρο

44. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης

45. Βασική Κυπριακή Νομοθεσία : Σύνταγμα, Πολιτική Δικονομία, Ποινικό Δίκαιο και Δικονομία, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Συμβάσεων, Δίκαιο Αδικοπραξιών, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Ακίνητη Ιδιοκτησία, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εργατικό Δίκαιο

46. Βιομηχανική ιδιοκτησία

47. Γερμανο-ελληνικό Ελληνο-γερμανικό = = Deutsch-Griechisches, Griechisch-Deutsches : λεξικό νομικών όρων = Rechtswörterbuch

48. Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο : μία συμβολή στο δίκαιο των χρηματικών ενοχών υπό το πρίσμα του ουσιαστικού αστικού δικαίου

49. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Ελληνικό - Ενωσιακό : κατ΄άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων

50. Δίκαιο Χωρίς Σύνορα : Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του

51. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως - Τόμος ΙΙβ - Β' έκδοση /.

52. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Γενικό μέρος (I) /.

53. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Τόμος ΙΙα

54. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως Ι : γενικό μέρος

55. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, τόμ. 2,

56. Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2α.

57. Δίκαιο αξιογράφων

58. Δίκαιο εκκαθάρισης τραπεζών : Μεθοδολογική εναρμόνιση κανόνων αστικού, δικονομικού και πτωχευτικού δικαίου

59. Δίκαιο ευρεσιτεχνείας

60. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

61. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή : Ν 2251/1994 όπως ισχύει, ερμηνεία-νομολογία-πρακτική εφαρμογή

62. Δίκαιο προσωπικών δεδομένων

63. Δίκαιο συναλλαγών : Ειδικά θέματα

64. Δίκαιο της θάλασσας

65. Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

66. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

67. Δίκαιο του καταναλωτή : Ενωσιακό και Ελληνικό

68. Δεδικασμένο και Νομική Αιτία : Αντικειμενικά όρια ιδίως επί συρροής αξιώσεων

69. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

70. Δημόσιο διεθνές δίκαιο : Κείμενα & Πρακτική

71. Διάλογοι με τη Νομολογία : μελέτες πολιτικής δικονομίας και διαιτησίας

72. Διαδικαστικές πράξεις : Ζητήματα κύρους και εννόμων συνεπειών υπό το πρίσμα του εσωτερικού και του δικονομικού διεθνούς δικαίου

74. Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας : Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

75. Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις : Διεθνής εμπειρία και ελληνική εφαρμογή

76. Διατάγματα = Injunctions

77. Διαφθορά, διαιτησία και δημόσια τάξη : δικονομικά ζητήματα από την επιβολή αστικών κυρώσεων για την καταστολή της διαφθοράς στο πλαίσιο της διεθνούς διαιτησίας / Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος : δικονομικά ζητήματα από την επιβολή αστικών κυρώσεων για την καταστολή της διαφθοράς στο πλαίσιο της διεθνούς διαιτησίας

78. Διεθνές Αστικό & Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο - Β έκδοση

79. Διεθνής Δικαιοδοσία και διαδίκτυο : διαφορές από σύμβαση και διαφορές από αδικοπραξία στον ενιαίο ευρωπαϊκο ψηφιακό χώρο

80. Διεθνής Εμπορική Διαιτησια (International Commercial Arbitration)

81. Διεθνείς διαπραγματεύσεις : Θεωρία και τεχνική οικοδόμησης διεθνούς κοινού συμφέροντος

82. Δικαιο και δικανικη κριση : Μιά φιλοσοφική επιθεώρηση

83. Δικαστική πρακτική

84. Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Επίκαιρα ζητήματα και εξελίξεις : Πρακτικά ημερίδας 1 Οκτωβρίου 2018

85. Δικηγορία στην Κύπρο : θεσμικό πλαίσιο και άσκηση επαγγέλματος

86. Διοικητική δικονομία : Ελληνική νομοθεσία

87. Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

88. Δογματικά προβλήματα και εκφάνσεις της διαμεσολάβησης = Problems and aspects of mediation

89. Εγκόλπιο κυπριακών νόμων : τα κυριότερα νομοθετήματα όλων των κλάδων του δικαίου : νομολογία κατ' άρθρο

90. Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου / : Ένδικα μέσα, Αναγκαστική εκτέλεση,

91. Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου : Ένδικα Μέσα - Αναγκαστική Εκτέλεση

92. Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας

93. Εγχειρίδιο Πολιτικης Δικονομίας : Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές – Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα • Η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια • Ένδικα μέσα

94. Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου : Τόμος I

95. Εγχειρίδο Αστικού Δικονομικού Δικαίου. Ειδικές Διαδικασίες, Ασφαλιστικά Μέτρα, Εκουσία Δικαιοδοσία

96. Ειδικές διαδικασίες στον Κὠδικα πολιτικής δικονομἰας μετἀ το ν. 4335/2015

97. Εισαγωγή στην Κυπριακή Ποινική Διαδικασία : Υπό το πρίσμα κυρίως της σύγχρονης νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

98. Ενέργεια : Δίκαιο, οικονομία και πολιτική

99. Ενέργεια : Ναυτιλία και θαλάσσιες μεταφορές

100. Ενοχικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος