Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Language English Remove constraint Language: English Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

2. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

3. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

4. Kodeks cywilny. The Civil Code

5. The commercial companies code = kodeks spółek handlowych

6. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

7. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

8. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

9. The public procurement law and related acts = Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw

10. Kodeks karny. The Criminal Code

11. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

12. Prawo bankowe. The Banking Law