Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

51. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania

52. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012

53. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

54. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji : =Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung

55. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

56. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

57. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

58. Zarys prawa upadłościowego

59. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym : zagadnienia podstawowe

60. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

61. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish