Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

2. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

3. Postępowanie cywilne. Kompendium

4. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

5. Kodeks cywilny : komentarz

6. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

7. Prawo międzynarodowe publiczne

8. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

9. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

10. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

11. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

12. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

13. Español jurídico

14. Fragmentacja prawa międzynarodowego

15. Prawo upadłościowe

16. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

17. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

18. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

19. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

20. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

21. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

22. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

23. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

24. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

25. Prawo prywatne międzynarodowe