Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years Publisher Intersentia Remove constraint Publisher: Intersentia

Search Results

1. A comparative law analysis of no-fault comprehensive compensation funds : international best practice and contemporary applications

2. Aandeelhoudersovereenkomsten

3. Africa's role and contribution to international criminal justice

4. Algemeen contractenrecht : handboek voor nu en straks

5. Andrews on civil processes : court proceedings, arbitration & mediation

6. Artifical intelligence and the law

7. Artificial intelligence and the law

8. At the frontiers of state responsibility : socio-economic rights and cooperation on migraiton

9. Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters : een pleidooi voor een staatssteunkader

10. De Belgische stichting

11. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

12. Between sexuality, gender and reproduction : on the pluralisation of family forms

13. Bewijsnood na het vernieuwde bewijsrecht

14. Beyond words

15. Blurred lines of responsibility and accountability : human rights abuses at mega-sporting events

16. Burgerlijk Procesrecht : basis met schema's

17. Burgerlijk procesrecht : basis met schema's

18. Children’s rights and commercial communication in the digital era : towards an empowering regulatory framework for commercial communication

19. Civil enforcement in a comparative perspective : a public management challenge

20. Civil procedure and harmonisation of law

21. Climate change, resulting natural disasters and the legal responsibilityof states : an international law perspective

22. Collective judging in comparative perspective

23. Comparative concepts of criminal law

24. Comparing online legal education = Comparer les formations juridiques en ligne : past, present and future = passé, présent et future

25. Consumer protection in a circular economy

26. Contract and property with an environmental perspective

27. Contract law in the South Pacific

28. Contractualisation of Civil Litigation

29. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

30. Coronavirus and the law in Europe

31. Corporate insolvency law : a comparative textbook

32. Corporate insolvency law : a comparative textbook

33. Cross-border recognition of formalized same-sex relationships : the role of Ordre Public

34. Crypto-assets : the European legal framework

35. Cryptomunten juridisch ontsloten

36. Cultural difference and economic disadvantage in regional human rights courts : an integrated view

37. Culture in the state reporting procedure of the UN human rights treaty bodies : how the HRC, the CESCR and the CEDAWCee use human rights as a sword to protect and promote culture, and as a shield to protect againts harmful culture

38. Curatoren en vereffenaars : actuele ontwikkelingen V

39. Data protection law in the EU : roles, responsibilities and liability

40. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

41. De rechtspositie van transgender personen in België : een multidisciplinaire analyse na de wetten van 25 juni 2017 en 18 juni 2018

42. Defragmentation of law : reconstruction of contemporary law as a system

43. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

44. Discrimination in online platforms : a comparative law approach to design, intermediation and data challenges

45. Doing peace the rights way : essays in international law and relations in honour of Louise Arbour

46. Domestic abuse and human rights

47. Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht : een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen

48. Duiding Burgerlijk Procesrecht

49. EU private international law in family matters : legislation and CJEU case law

50. EU private law : anatomy of a growing legal order

51. The EU regulations on matrimonial property and property of registered partnerships

52. EUROPEAN CONTRACT LAW IN THE BANKING AND FINANCIAL UNION

53. Eastern and Western perspectives on surrogacy

54. Echtelijke moeilijkheden & echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020 : recente wijzigingen en actueel draaiboek

55. Elderly care and upwards solidarity : historical, sociological and legal perspectives

56. Enforcement of intellectual property rights in the EU Member States

57. Enterprise Foundation Law in a Comparative Perspective

58. Environmental law for transitions to sustainibility

59. Environmental loss and damage in a comparative law perspective

60. The European Convention on human rights and its impact on national private lawLAW

61. The European Free Trade Association : an intergovernmental platform for trade relations

62. European Labour Law

63. European Social Security Law

64. European contract law and the creation of norms

65. European criminal law : an integrative approach

66. European employment law : a systematic exposition

67. European labour law

68. European legal methodology

69. European legal principles as applied in Hong Kong

70. European private international law and member state treaties with Third States : the case of the European succession regulation

71. Europees recht

73. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia : 1 June 2013 - 31 December 2018

74. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia : 2011-2013

75. Extraordinary chambers in the courts of Cambodia : 16 November 2018

76. Die Familienschiedsgerichtsbarkeit in Recht und Praxis : eine rechtsvergleichende Untersuchung des deutschen und englischen Rechts

77. Family Matters : Essays in Honour of John Eekelaar

78. Financiële regulering : een dwarsdoorsnede

79. Foreign investment and investment arbitration in Asia

80. Freedom of environmental information : aspirations and practice

81. Freedom of speech and the regulation of fake news = Liberté d'expression et régulation des fausses nouvelles

82. Fundamental rights and best interests of the child in transnational families

83. Fundamental rights violations by private actors and the procedure before the European Court of Human Rights : a study of verticalised cases = Grondrechtenschendingen door private partijen en de procedure bij het Europpes Hof voor de Rechten van de Mens

84. Gender and war : international and transitional justice perspectives

85. Governance : the art of aligning interests ; Liber amicorum Lutgart Van Den Berghe

86. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

87. Grenzen voorbij : liber discipulorum Bernard Tilleman

88. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

89. Handboek Gerechtelijk recht

90. Handboek Verbintenissenrecht

91. Handboek vennootschapsrecht

92. Harmonisation in EU environmental and energy law

93. Harmonisation of transactions avoidance laws

94. Health and human rights : global and Europeans perspectives

95. Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel : doeltreffende en doelmatige rechtsvorming door de cassatierechter

96. Het nieuwe bewijsrecht : ALLIC V

97. Het nieuwe goederenrecht

98. Het personen- en familierecht : een benadering in context

99. How European is european private international law?

100. Human rights and the internet