Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familienrecht

2. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

3. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

4. Aansprakelijkheid, risico en onderneming : Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven

5. Access to civil procedure abroad

6. De weg naar het civiele vonnis

7. Taakverdeling in het burgerlijk proces

8. Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : gerechtelijk recht voor belors

9. Amice curiae, quo vadis? : het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken = le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale

10. Ambtshalve toepassing van EU-recht

11. Bewijs

12. De aard van de overeenkomst : juridisch-technische en juridisch-economische kwalificatie met de schenking als leidraad

13. Hoger beroep

14. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

15. Bancaire en financiële zekerheden = Sûretés bancaires et financières : verslagen van de studiecyclus van 8 en 27 mei 2003, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR-Belgium)= actes du cycle d'étude du 8 et 27 mai 2003, organisé par la section belge de l'Association Européenne pour le Droit bancaire et Financier (AEDBF-Belgium)

16. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

17. Handboek familiaal vermogensrecht

18. EU-procesrecht

19. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

20. Politieke processen : over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat : Rede ... uitgesproken ... aan de universiteit Utrecht op 14 juni 2017

21. Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief : vergelijkende beschouwingen naar Belgisch en Nederlands recht

22. Cour de cassation de Belgique : rapport annuel... = Hof van Cassatie van België : jaareverslag... /.

23. Insolventie in het internationaal privaatrecht

24. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

25. Bewijsrecht : referatenbundel samengesteld door Vlaams Pleitgenootschap - Balie van Brussel