Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Les sociétés anonymes

2. Confronting the frontiers of family and succession law : liber amicorum Walter Pintens

3. Access to civil procedure abroad

4. Het kort geding in internationaal perspectief : een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht

5. Procedural laws in Europe = Procesrecht in Europa = Les droits judiciaires en Europe = Zivilprozessrechte in Europa : towards harmonisation = naar harmonisatie = vers une harmonisation= zu einer Harmonisierung

6. Discretionaire bevoegdheid van de rechter : grenzen en controle = Compétence discrétionnaire du juge : limites et controle = Discretionary power of the judge : limits and control

7. Liber amicorum Guy Horsmans

8. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

9. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

10. Constitution et fonctionnement

11. Mediation en de vaststellingsovereenkomst : aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht = Mediation and the settlement agreement

12. L'arbitrage et les tiers = Arbitrage en derden : actes du colloque du CEPANI 40 du 28 novembre 2008 = rapporten van het colloquium van CEPINA 40 van 28 november 2008

13. EU-procesrecht

14. L'administration de la preuve en matière d'arbitrage = De bewijsregeling in arbitrage : actes du colloque du CEPANI du 12 novembre 2009 = rapporten van het colloquium van CEPINA van 12 november 2009

15. Les principes Unidroit relatifs aux contrats de commerce international (éd. 2010) et l'arbitrage ) = De Unidroit-principes inzake internationale handelscontracten (editie 2010) en arbitrage : actes du colloque du CEPANI du 24 mai 2011

16. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

17. Mare Liberum 1609-2009 : lezingen over Hugo de Groot

18. Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof

19. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

20. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

21. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

22. La loi bancaire = De bankenwet : questions particulières = bijzondere vraagstukken

23. Rechterlijke toetsing in het asielrecht : een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

24. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

25. Macht en onmacht van de arbiter = L'arbitre, pouvoirs et statut : rapporten van het Colloquium van CEPANI van 28 maart 2003 = actes du colloque du CEPANI du 28 mars 2003