Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familienrecht

2. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

3. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

4. Aansprakelijkheid, risico en onderneming : Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven

5. Access to civil procedure abroad

6. Actualia gerechtelijk recht : potpourri all the way

7. Ambtshalve toepassing van EU-recht

8. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

9. Amice curiae, quo vadis? : het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken = le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale

10. Arbitrage et confidentialité = Arbitrage en vertrouwelijkheid

11. Arbitrage in hoofdlijnen

12. Bancaire en financiële zekerheden = Sûretés bancaires et financières : verslagen van de studiecyclus van 8 en 27 mei 2003, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR-Belgium)= actes du cycle d'étude du 8 et 27 mai 2003, organisé par la section belge de l'Association Européenne pour le Droit bancaire et Financier (AEDBF-Belgium)

13. Banque et insolvabilité / Bank en insolvabiliteit

14. Beginselen van burgerlijk procesrecht

15. Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief : vergelijkende beschouwingen naar Belgisch en Nederlands recht

16. Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering

17. België in de Veiligheidsraad : 1946-2006

18. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

19. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

20. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

21. Bestuur en beheer na faillietverklaring

22. Bestuur en beheer na faillietverklaring

23. Bewijs

24. Bewijsrecht : referatenbundel samengesteld door Vlaams Pleitgenootschap - Balie van Brussel

25. Bewijsrecht : vormingsprogramma 2013