Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Language English Remove constraint Language: English Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years Series Nowe tłumaczenia tekstów ustaw Remove constraint Series: Nowe tłumaczenia tekstów ustaw

Search Results

1. Kodeks cywilny. The Civil Code

2. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

3. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

5. Kodeks karny. The Criminal Code

6. Prawo bankowe. The Banking Law

7. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales