Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. 350 años de la Paz de Westfalia : del antagonismo a la integración en Europa

2. Apelacja w postępowaniu cywilnym

3. Arbitraż handlowy

4. Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego

5. Codice delle società commerciali = Kodeks spółek handlowych

6. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

7. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

8. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.)

9. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

10. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

11. Español jurídico

12. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe = Kodeks rodzinny i opiekuńczy

13. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

14. Fragmentacja prawa międzynarodowego

15. Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung : =Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw

16. Handelsgesellschaftsgesetzbuch = Kodeks spółek handlowych

17. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

18. Insolvenz- und Sanierungsrecht : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch

19. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

20. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

21. Kodeks cywilny : komentarz

22. Kodeks cywilny. The Civil Code

23. Kodeks hozâjstvennyh tovariŝestv i obŝestv = Kodeks spółek handlowych

24. Kodeks karny. The Criminal Code

25. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings