Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years Series Nowe tłumaczenia tekstów ustaw Remove constraint Series: Nowe tłumaczenia tekstów ustaw

Search Results

1. Kodeks cywilny. The Civil Code

2. Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings

3. Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure

4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law

5. Kodeks karny. The Criminal Code

6. Legge sugli appalti pubblici e leggi correlate = Prawo zamówień publicznych i inne ustawy

7. Prawo bankowe. The Banking Law

8. Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales