Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Greek, Modern (1453-) Remove constraint Language: Greek, Modern (1453-) Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years Publish Date within 10 Years Remove constraint Publish Date: within 10 Years

Search Results

1. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο : από κράτη μέλη δεσμευόμενα από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007

2. Αστική Ευθύνη λόγω Παραβάσεων του Δικαίου Ελεύθερου Ανταγωνισμού

3. Ερμηνεία ΚΠολΔ Αναγκαστική Εκτέλεση Άρθρα 904-1054

4. Πολιτική δικονομία, τόμ. 2.

5. Η αρχή της εύνοιας υπέρ της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

6. Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον Κανονισμό 655/2014 : Όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα

7. Διεθνής Δικαιοδοσία και διαδίκτυο : διαφορές από σύμβαση και διαφορές από αδικοπραξία στον ενιαίο ευρωπαϊκο ψηφιακό χώρο

8. Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ένδικα Μέσα και Ανακοπές Άρθρα 495-590

9. Ερμηνεία ΚΠολΔ : Ασφαλιστικά μέτρα, Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας, Διαιτησία

10. Κανονισμός (ΕE) 1215/2012 (Κανονισμός Βρυξέλλες Ια) Κατ' άρθ. : Κατ' άρθρο Ερμηνεία ; Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

11. Πολιτική δικονομία, τόμ. 1.

12. Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο

13. Το νόμιμο τεκμήριο ως νομοτεχνικό μέσο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

14. Η αγωγή στην πολιτική δίκη : Διαδικασία-Προϋποθέσεις-Εφαρμογή στην πράξη

15. Diccionario jurídico bizantino Griego-Español : sobre la base de la Introducción al Derecho del patriarca Focio y de las Novelas de León VI El Sabio

16. Dike : essays on Greek law in honor of Alberto Maffi

17. Αναγκαστική Εκτέλεση

18. Αναγνώριση and Εκτελεστότητα Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων : Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (1958)

19. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή κατά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

20. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι

21. Διεθνής Εμπορική Διαιτησια (International Commercial Arbitration)

22. Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Επίκαιρα ζητήματα και εξελίξεις : Πρακτικά ημερίδας 1 Οκτωβρίου 2018

23. Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης : 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων Ελλήνων Δικονομολόγων. Λευκάδα 6-9 Σεπτεμβρίου 2018

24. Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων

25. Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 : Όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2421 και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1259 Για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών