Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

2. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

3. Postępowanie cywilne. Kompendium

4. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

5. Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I.

6. Kodeks cywilny : komentarz

7. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

8. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

9. Prawo międzynarodowe publiczne

10. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

11. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

12. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

13. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

14. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

15. Español jurídico

16. Fragmentacja prawa międzynarodowego

17. Prawo upadłościowe

18. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

19. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

20. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

21. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

22. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

23. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish