Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years Publish Date within 25 Years Remove constraint Publish Date: within 25 Years

Search Results

1. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

2. Español jurídico

3. Prawo prywatne międzynarodowe

4. Prawo międzynarodowe publiczne

5. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

6. Fragmentacja prawa międzynarodowego

7. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

8. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

9. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

10. Postępowanie cywilne. Kompendium

11. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

12. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

13. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

14. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

15. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

16. Kodeks cywilny : komentarz

17. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

18. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa

19. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

20. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

21. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

22. Prawo upadłościowe

23. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

24. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

25. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym