Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years

Search Results

1. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

2. Actualia gerechtelijk recht : potpourri all the way

3. Ambtshalve toepassing van EU-recht door de Belgische burgerlijke rechter

4. Arbitrage in hoofdlijnen

5. Beslag inzake namaak : een stand van zaken

6. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

7. Bestuur en beheer na faillietverklaring

8. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

9. Burgerlijk Procesrecht : basis met schema's

10. Burgerlijk procesrecht (deel 1) : artikel 1-699ter Ger.W.

11. Burgerlijk procesrecht : basis met schema's

12. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

13. Collectieve schuldenregeling : vademecum

14. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

15. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

16. Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique - De GDPR in de praktijk

17. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

18. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

19. De herijking van het faillissementsrecht : de pijler modernisering

20. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

21. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

22. Duiding Burgerlijk Procesrecht

23. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

24. Een geschenk aan de wereld : Honderd jaar Internationaal Juridisch Instituut

25. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd