Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Polish Remove constraint Language: Polish Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years

Search Results

1. Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : praktyczny przewodnik

2. KPC : Kodeks postępowania cywilnego

3. Postępowanie cywilne. Kompendium

4. Profesor Marek Safjan znany i nieznany : Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin /.

5. Kodeks cywilny : komentarz

6. Kodeks postępowania cywilnego : Komentarz

7. Prawo cywilne : glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego

8. Prawo międzynarodowe publiczne

9. Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

10. Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego

11. Cooperativism and democracy : selected works of Polish thinkers

12. Deutsche Insolvenzordnung : Übersetzung ins Polnische mit Fachwörterbuchverzeichnis : vom 5. Oktober 1994 (BGBL.I S. 2866), zuletzt geändert am 21.04.2018 = Niemiecka ustawa o niewypłacalności ze słownikiem wyrażeń ustawowych : z dnia 5 października 1994 : zmienione ostatnio w dniu 21.04.2018 wydanie drugie zaktualizowane

13. Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym

14. Español jurídico

15. Fragmentacja prawa międzynarodowego

16. Prawo upadłościowe

17. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne : komentarz

18. Precedens sądowy w polskim porządku prawnym

19. Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 : komentarz

20. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE : ramy prawno-polityczne

21. Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

22. The great dictionary of law and economics : volume I: English-Polish

23. Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

24. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

25. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa