Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publish Date within 5 Years Remove constraint Publish Date: within 5 Years

Search Results

1. Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof

2. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

3. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

4. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

5. La loi bancaire = De bankenwet : questions particulières = bijzondere vraagstukken

6. Rechterlijke toetsing in het asielrecht : een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

7. Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses : preadvies voor de Vereniging Financieel Recht 2018

8. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

9. Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021

10. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

11. Verdragenrecht : het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëndiging van verdragen

12. Internationaal privaatrecht : de essentie

13. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

14. Het Europees betalingsbevel geëvalueerd

15. Bestuur en beheer na faillietverklaring

16. Verificatie van schuldvorderingen

17. International business courts : a european and global perspective

18. Le droit face aux pauvres = Recht tegenover armen : actes du colloque organisé par la Cour constitutionnelle en hommage au juge Jean-Paul Snappe = Acten van de studiedag georganiseerd door het Grondwettelijk Hof ter ere van ererechter Jean-Paul Snappe

19. Intertemporeel recht

20. Privaatrecht in hoofdlijnen

21. Relatievermogensrecht

22. Handboek familiaal vermogensrecht

23. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

24. Grenzen aan de buitengerechtelijke afhandeling van geschillen

25. Leerstukken ondernemingsrecht