Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Chinese Remove constraint Language: Chinese

Search Results

1. EU法研究

2. Handbuch des chinesischen Zivilprozessrechts : Analyse und Materialien

3. Studies on contemporary Chinese philosophy (1949-2009)

4. 中國古代訴訟制度研究

5. 最高人民法院司法观点集成 : 民商事卷增补 (2018) = The collection of the Supreme People's Court's judicial rules

6. Deutsch-chinesisches Rechtswörterbuch = 德汉法律词典

7. Maritime law and practice in China

8. 商事仲裁办案指南 

9. Intellectual property : dictionary on legal terms english-chinese/chinese-english

10. 自治与干预 : 国际商事仲裁当事人合意问题研究

11. The China (Shanghai) pilot free trade zone arbitration rules = 中国(上海)试点自由贸易区仲裁规则

12. Dictionary of law : english-chinese

13. Introduction à la pensée juridique chinoise

14. Patent litigation in China

15. Zhong ou min shi shen pan guan li bi jiao yan jiu

16. 新编民事诉讼司法解释理解与适用

17. 最高人民法院仲裁法司法解释的理解与适用

18. 最高人民法院民事诉讼法司法解释要点解读

19. 比较法视野下的国际民事诉讼

20. 民事证据规定 : 原理与适用

21. 民事诉讼法

22. 民事诉讼法

23. 民事诉讼法学 : 专题研究

24. The China (Shanghai) pilot free trade zone arbitration rules = 中国(上海)试点自由贸易区仲裁规则

25. Interpretation of China (Shanghai) pilot free trade zone arbitration rules = 中国(上海)试点自由贸易区仲裁规则的解释

26. 中国物权法总论 = General Principles on Chinese Real Rights Law

27. 台港澳民事诉讼制度

28. 民事訴訟法之研討(二十)

29. 社会变革中的民事诉讼

30. 100% brand new R civil procedure study : Volume 9

31. Civil procedure law

32. The general theory of civil law

33. Thematic studies arbitration act

34. Verfassungsstaatlichkeit im Wandel : Festschrift für Thomas Würtenberger zum 70. Geburtstag

35. Zui gao ren min fa yuan zhi dao xing an li cai pan gui ze li jie yu shi yong : Hun yin jia ting juan

36. Zui gao ren min fa yuan zhi dao xing an li cai pan gui ze li jie yu shi yong : Lao dong zheng yi juan

37. 民事诉讼中的真实 : 路径与限度

38. 物权法 = Property Law

39. "Zhong hua ren min gong he guo min shi su song fa" shi yi ji shi yong zhi nan
"中华人民共和国民事诉讼法" 释义及实用指南 : 专著 吴高盛主编

40. "Zhonghua Renmin Gongheguo min shi su song fa" shi yi
"中华人民共和国民事诉讼法" 释义

41. The 2011 Regulation on the Causes of Civil Action of the Supreme People's Court of the People's Republic of China : a new approach to systemise and compile the status quo of the Chinese civil law system

42. Dang dai Zhongguo ji ceng tiao jie yan jiu : yi Chao Shan di qu wei li

43. Min shi zhi xing quan pei zhi, zhi yue yu jian du de fa lü zhi du yan jiu

44. Principle and application of new civil procedure law

45. Ren min tiao jie an li hui bian yu ping zhu
人民调解案例汇编与评注

46. Ren min tiao jie li lun yu she hui guan li chuang xin

47. Si fa tiao jie: he tong hai shi pan jue? : cong zhong fa liang guo de bi jiao shi ye chu fa

48. Xin bian Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü fa gui quan shu

49. Xin bian Zhonghua Renmin Gongheguo si fa jie shi quan shu

50. Xin min shi su song fa tiao wen jing shi = Fine interpretation of new civil procedure law