Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Croatian Remove constraint Language: Croatian

Search Results

1. Francusko-hrvatski upravnopravni pojmovnik = Lexique de droit administratif franco-croate

2. Institucije međunarodnog monetarnog prava

3. Utvrđivanje činjenica

4. Aktuelna pitanja i problemi prava nekretnina u Bosni i Hercegovii = Aktuelle Fragen und Probleme des Immobilienrevhts im Bosnien und Herzegowina

5. Aktuelna pitanja i problemi prava nekretnina u Bosni i Hercegovini = Aktuelle Fragen und Probleme des Immobilienrechts im Bosnien und Herzegowina

6. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

7. Suvremeno obiteljsko pravo i postupak

8. Izvanparnično pravo : s komentarom, primjerima obrazaca za praktičnu primjenu, sudskom praksom, bilješkama i zbirkom propisa

9. Kazneno procesno pravo : prva knjiga : institucije

10. Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija

11. Komentar zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine

12. Postupak pred trgovačkim sudovima : trgovački statusni parnični postupci

13. Europsko obiteljsko pravo

14. Građansko i privredno pravo u praksi sudova Bosne i Hercegovine : (aktuelna sudska praksa 2009-2012.)

15. Liber amicorum Mihajlo Dika : djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku : izazovi pravosudnih transformacija na jugu Evrope : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike

16. Prekršajno pravo : opći dio

17. Sudske odluke i sudska nagodba

18. Uzdrzavanje djece : sudski alimentacijski postupci u domacem i poredbenom pravu

19. Komentar Zakona o upravnim sporovima

20. Novi ovršni zakon : s poveznicama, sudskom praksom, podrednim propisima i primjerima

21. Ovršni zakon : (NN br. 112/2012) : tekst zakona s interpretativnim i komentatorskim bilješkama te stvarnim kazalom (izdanje prema stanju na dan 18. listopada 2012)

22. Svjedoci u kaznenom postupku : ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja

23. Zakon o obveznim odnosima

24. Zakon o parničnom postupku : sa sudskom praksom, bilijeṥkama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom pojmona

25. Imovinskopravni aspekti razvoda braka : hrvatski, europski i međunarodni kontekst