Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Czech Remove constraint Language: Czech Publisher Beck Remove constraint Publisher: Beck

Search Results

1. Civilní proces : řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

2. Civilní proces : řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem

3. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

4. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

5. Zákon o soudech a soudcích : komentář

6. Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář

7. Civilní proces : obecná část a sporné řízení

8. Insolvenční zákon : komentář

9. Ochranná a bezpečnostní pásma

10. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení : Komentář § 165-204

11. Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář

12. Exekuční řád : Komentář

13. Insolvenční řízení

14. Koupě a prodej : Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje

15. Občanský soudní řád : Komentář

16. Občanský zákoník : Komentář

17. Poučovací povinnost v civilním procesu

18. Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

19. Soudní řád správní : komentář

20. Zákon o mediaci : komentář

21. Zákon o obchodních korporacích : komentář

22. Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

23. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

24. Rozhodčí řízení v zemích Evropy : včetně překladů předpisů o rozhodčím řízení a pràavidel stálých rozhodčích soudů

25. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě