Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publisher Kluwer Remove constraint Publisher: Kluwer

Search Results

1. Cassatie in burgerlijke zaken

2. Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II

3. Burgerlijke rechtsvordering : inclusief EEX-Verordening : de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de EEX-Verordening voorzien van commentar

4. Insolventierecht : tekst & commentar : de tekst van de Faillissementswet en de EU-Insolventieverordening voorzien van commentaar

5. Surseance van betaling

6. Verificatie van schuldvorderingen

7. Bewijs

8. Burgerlijk bewijsrecht

9. Gevolgen van faillietverklaring

10. Schets van het Europees civiel procesrecht

11. Vereffening van de boedel

12. Het akkoord

13. Ambtshalve toepassing van EU-recht

14. Faillietverklaring

15. Gevolgen van faillietverklaring : (1)

16. Hoger beroep

17. Procederen met of zonder procesvertegenwoordiger en andere aspecten van procesvertegenwoording : de stand van zaken in 2012

18. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

19. Eerste aanleg

20. Insolventie in het internationaal privaatrecht

21. EU-procesrecht

22. Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht

23. The French Code of civil procedure (1806) after 200 years = Le bicentenaire du Code de de procédure civile (1806) = De Code de procédure civile (1806) na 200 jaar : the civil procedure tradition in France and abroad = la tradition de la procédure civile en France et à l'étranger = de traditie van het Frans civiel procesrecht in vergelijkend perspectief

24. Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorderingen : de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen

25. Crossing borders : essays in European and private international law, nationality law, and Islamic law in honour of Frans van der Velden