Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publisher Larcier Remove constraint Publisher: Larcier

Search Results

1. Le Code judiciaire a 50 ans. Et après ? = 50 jaar Gerechtelijk Wetboek. Wat nu ? : hommage Ernest Krings & Marcel Storme

2. The strong, the weak and the law : proceedings of the 6th ACCA Conference held in Liege on June 23, 2017

3. De Potpourri-wetten : een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen

4. De elektronische procesvoering in burgerlijke zaken

5. De magistraat en de professor = Le magistrat et le professeur : Hulde aan Walter van Gerven = hommage à Walter van Gerven

6. De vennootschaps- en verenigingsrechter = Le juge des sociétés et des associations

7. Burgerlijk procesrecht (deel 1) : artikel 1-699ter Ger.W.

8. Europees procesrecht

9. Rechtsdenken : vade mecum

10. La loi bancaire = De bankenwet : questions particulières = bijzondere vraagstukken

11. Borgtocht : een rechtsfiguur met veel facetten

12. Le DIP au quotidien : droit des affaires et de la famille = IPR in het dagelijkse leven : ondernemings-en familierecht

13. Het Grondwettelijk Hof : rechter of regelgever? : analyse van de draagwijdte van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof

14. De nieuwe regels van het cassatieberoep in strafzaken, civiele zaken en tuchtzaken

15. Bewijsrecht : vormingsprogramma 2013

16. Droit des étrangers = Vreemdelingenrecht

17. La modernisation du droit des sociétés : à l'initiative du Centre belge du droit des sociétés = De modernisering van het vennootschapsrecht : op initiatief van het Belgisch Centrum van het vennootschapsrecht

18. L'expertise = Het deskundig onderzoek

19. Dwangsom : omdat het moet

20. Liber amicorum Ludovic De Gryse

21. Vorderingsmogelijkheden bij samenhangende overeenkomsten : rechtsvergelijkende analyse : met inbegrip van exoneratiebedingen

22. De wet op de marktpraktijken : procedure en sancties

23. Consumentenkrediet : de Wet van 13 juni 2010 gewikt en gewogen

24. De onrechtmatige bedingenleer uit de vastgoedsector : in de greep van de nieuwe wet marktpraktijken?

25. Les assemblées générales : loi concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées