Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Publisher die Keure Remove constraint Publisher: die Keure

Search Results

1. Internationaal privaatrecht : de essentie

2. Introduction au néerlandais juridique = Inleiding tot de Nederlandse rechtstaal

3. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

4. De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I

5. Insolventie- en beslagrecht

6. De gerechtelijke hervorming : verslagboek van het congres van 30 november 2011 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten De gerechtelijke hervorming

7. Het hoger beroep opnieuw bekeken : varslagboek van het colloquium van 5 mei 2011 = Repenser l'appel : actes du colloque du 5 mai 2011

8. De procesrechtwetten van 2007 ... revisited! : verslagboek van het colloquium van 12 december 2008 = Les lois de procedure de 2007 ... revisited! : actes du colloque du 12 décembre 2008

9. De prijs van het civiele proces = Le procès civil : à quel prix ? : verslagboek van het colloquium van 8 december 2006 = actes du colloque du 8 décembre 2006

10. Voorstellen tot bijsturing van de burgerlijke rechtspleging = Propositions de réforme de la procédure civile : verslagboek van het colloquium van 9 december 2005 = actes du colloque du 9 décembre 2005

11. De Hoge Raad voor de Justitie na vier jaar gewogen = Le Conseil supérieur de la justice, une évaluation après quatre ans : verslagboek van het colloquium van 17 november 2004 = actes du colloque du 17 novembre 2004

12. Gerechtelijk deskundigenonderzoek = L'expertise judiciaire : de rol van de accountant en de belastingconsulent = le role de l'expert-comptable et du conseil fiscal

13. Le droit processuel et judiciaire européen : actes du colloque du 13 décembre 2002, [Liège] = Het Europees gerechtelijk recht en procesrecht : verslagboek van het colloquium van 13 december 2002