Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Series Ius commune Europaeum Remove constraint Series: Ius commune Europaeum

Search Results

1. Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht :

2. Derden in het contractenrecht

3. Rechtsbescherming en overheidsovereenkomsten : de preventieve en jurisdictionele rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten in Nederland, Frankrijk en België en de mogelijke invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie

4. Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht

5. Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders

6. De optimale inrichting van de verkeersboete in Belgie en Nederland vanuit een strafrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief : een juridische en rechtseconomische analyse

7. Grensoverschrijdend recht

8. Gehuwd of niet : maakt het iets uit?

9. Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch & Nederlands recht

10. Risico en voorzorg in de rechtsmaatschappij

11. Aansprakelijkheid, risico en onderneming : Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven

12. Remedies in Zuid-Afrika en Europa : bijdragen over privaatrecht en constitutioneel recht in Zuid-Afrika, Nederland en België

13. Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht

14. Strafbare overheden : een rechtsvergelijkende studie naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring / David Roef

15. (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familienrecht

16. De strafrechtelijke bescherming van het leefmilieu in België, Duitsland en Nederland : modellen van strafbaarstelling en hun bewijsrechtelijke implicaties

17. Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief : vergelijkende beschouwingen naar Belgisch en Nederlands recht

18. Het rechtsvergelijkende argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht, 1838-1940 : aansprakelijkheid voor zaken, artikel 2014, publiek domein en de relativiteit van de onrechtmatige daad

19. De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders