Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

51. Het verhaal van de rechter : over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal : Liber amicorum voor Hans den Tonkelaar

52. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

53. Big data en het recht : een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

54. Collectieve schuldenregeling : vademecum

55. Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique - De GDPR in de praktijk

56. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

57. Europees recht

58. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

59. Gerechtelijk recht

60. Groots perspectief : opstellen aangeboden aan mr. drs. T.D. de Groot

61. HUUR

62. La [CVDW] : liber amicorum Chris Van den Wyngaert

63. Legitieme verdediging : gebruik en misbruik van de procedurele rechten door verdegiging in strafzaken

64. Liber amicorum Patrick Senaeve

65. Liesbeth Lijnzaad : collected essays on international law

66. Motiveren : over het motiveren van rechterlijke uitspraken : bundel verschenen ter gelegenheid van het afscheid van mr. Gemmie van der Reep als senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam

67. Politieke processen : over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat : Rede ... uitgesproken ... aan de universiteit Utrecht op 14 juni 2017

68. De Potpourri-wetten : een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen

69. Questions juridiques d’actualité en lien avec la défense = Actuele juridische vraagstukken met betrekking tot defensie

70. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

71. Vertrouwen in het burgerlijke recht : Liber amicorum Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

72. De eigen(aardig)heid van de kantonrechter : over de verschillen tussen het proces(verloop) bij de kantonrechter en de civiele rechter en de betekenis daarvan

73. De elektronische procesvoering in burgerlijke zaken

74. De magistraat en de professor = Le magistrat et le professeur : Hulde aan Walter van Gerven = hommage à Walter van Gerven

75. De vennootschaps- en verenigingsrechter = Le juge des sociétés et des associations