Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

51. Compendium van het burgerlijk procesrecht

52. Compendium volkenrechtsgeschiedenis

53. Confronting the frontiers of family and succession law : liber amicorum Walter Pintens

54. Consumentenkrediet : de Wet van 13 juni 2010 gewikt en gewogen

55. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

56. Cornua legum : actes des Journées internationales d'histoire du droit et des institutions, Courtrai-Bruges, 8-11 mai 1986

57. Cour de cassation de Belgique : 175e anniversaire = Hof van Cassatie van België : 175ste verjaardag = Kassationshof von Belgien : 175. Gründsjubiläum

58. Crossing borders : essays in European and private international law, nationality law, and Islamic law in honour of Frans van der Velden

59. Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek : de huidige en de originele tekst met alle wijzigingen in België van 1804 tot 2004 = Edition cumulative du Code civil : le texte actuel et l'édition originale avec toutes les modifications en Belgique de 1804 jusqu'en 2004

60. Le DIP au quotidien : droit des affaires et de la famille = IPR in het dagelijkse leven : ondernemings-en familierecht

61. Data protection & privacy : le GDPR dans la pratique - De GDPR in de praktijk

62. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

63. De Magistratenschool : symposium ter gelegenheid van 35 jaar tijdschrift voor privaatrecht gent, 12 maart 1999

64. De conclusie voorbij : liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

65. De herijking van het faillissementsrecht : de pijler modernisering

66. De onrechtmatige bedingenleer uit de vastgoedsector : in de greep van de nieuwe wet marktpraktijken?

67. De prijs van het civiele proces = Le procès civil : à quel prix ? : verslagboek van het colloquium van 8 december 2006 = actes du colloque du 8 décembre 2006

68. De taal is gans het recht : liber amicorum Willy van Eeckhoutte

69. Derden in het contractenrecht

70. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

71. Discretionaire bevoegdheid van de rechter : grenzen en controle = Compétence discrétionnaire du juge : limites et controle = Discretionary power of the judge : limits and control

72. Dix ans d'application de l'astreint : actes du colloque organisé le 26 octobre 1990 par le C.I.E.A.U., Carrefour interdisciplinaire entreprises, administrations, universités = Tien jaar toepassing van de dwangsom : akten van het colloquium georganisseerd op 26 oktober 1990 door het I.T.O.A.U, Interdisciplinair trefpunt ondernemingen administraties universiteiten

73. Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht

74. Droit des étrangers = Vreemdelingenrecht

75. Duiding Burgerlijk Procesrecht