Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Language Dutch Remove constraint Language: Dutch

Search Results

1. (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familienrecht

2. 125 jaar nabijheidsrechters : gevolgd door de Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2017 = 125 ans de justice de proximité : suivi par la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017

3. 1648 : de vrede van Munster ; handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996

4. Aansprakelijkheid, risico en onderneming : Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven

5. Access to civil procedure abroad

6. De weg naar het civiele vonnis

7. Internationale rechtspraak tussen ndonesische Rijken en de V.O.C. tot 1700

8. Taakverdeling in het burgerlijk proces

9. Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : gerechtelijk recht voor belors

10. Amice curiae, quo vadis? : het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken = le ministère public en matière civile, commerciale, administrative et sociale

11. Ambtshalve toepassing van EU-recht

12. Bewijs

13. De aard van de overeenkomst : juridisch-technische en juridisch-economische kwalificatie met de schenking als leidraad

14. Hoger beroep

15. De Europese gerechtelijke taalbescherming : enkele rechtvaardige aanbevelingen

16. Bancaire en financiële zekerheden = Sûretés bancaires et financières : verslagen van de studiecyclus van 8 en 27 mei 2003, georganiseerd door de Belgische sectie van de Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht (EVBFR-Belgium)= actes du cycle d'étude du 8 et 27 mai 2003, organisé par la section belge de l'Association Européenne pour le Droit bancaire et Financier (AEDBF-Belgium)

17. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

18. Handboek familiaal vermogensrecht

19. EU-procesrecht

20. Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

21. Politieke processen : over de rol van de civiele rechter in de democratische rechtsstaat : Rede ... uitgesproken ... aan de universiteit Utrecht op 14 juni 2017

22. Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief : vergelijkende beschouwingen naar Belgisch en Nederlands recht

23. Insolventie in het internationaal privaatrecht

24. Bestaansminimum en bankbeslag : bescherming van de schuldenaar bestendigd

25. Bewijsrecht : referatenbundel samengesteld door Vlaams Pleitgenootschap - Balie van Brussel