Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Format Book Remove constraint Format: Book Publication Year 2017 Remove constraint Publication Year: 2017 Language Slovenian Remove constraint Language: Slovenian

Search Results

1. Civilno procesno pravo

2. Izzivi prava v življenjski resničnosti : liber amicorum Marko Ilešič = Challenges of law in life reality

3. Odškodninska odgovornost države

4. Pravice v zaporu : pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice

5. Razkritje dokazov v pravdnem postopku

6. Urejena sodna praksa k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

7. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E

8. Zakon o pravdnem postopku : (ZPP) : (neuradno prečiščeno besedilo)