Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Bulgarian Remove constraint Language: Bulgarian

Search Results

1. Izpŭlnitelnoto proizvodstvo

2. Izpŭlnitelno proizvodstvo : sŭdebna praktika (1952-2007 g.)

3. Коментар на Търговския закон

4. Reglamentăt-Rim-I : reglament (EO) No 593/2008 na Evropejskija Parlament i na Săveta ot 17 juni 2008 godina otnosno priložimoto pravo kăm dogovorni zadălženija
Регламентът-Рим-I : регламент (ЕО ) No 593/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно прилжимото право към договорни задължения

5. Правото на справедлив съдебен процес : Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

6. Международният наказателен съд : учредяване и допълваща юрисдикция

7. Съвременното международно правораздаване : Том 1, Международен арбитраж и международни съдебни институции

8. 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев

9. Правото- традиции и перспективи : сборник : Юбилейна научна конференция по повод на 25 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

10. Актуални въпроси на частното право : Сборник с доклади в чест на 95-годишнината на проф. д-р Емил Георгиев, организирана от катедра "Гражданскоправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 15.12.2016 г., София

11. Юбилеен сборник в памет на проф. Петко Венедиков

12. Evropejski praven pregled : European Law Review

13. Курс по гражданско право

14. Международно наказателно право

15. Международно наказателно право

16. Наказателнопроцесуално право : Ръководство за студент

17. Нищожност на брачния договор

18. Отмяна на отказа от наследство : от кредиторите на насле

19. Право на Европейския съюз

20. Предизвикай : Изпълнителния процес!

21. Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация

22. Процесуални аспекти на конфликта на интереси

23. Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон

24. Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България

25. Теория на правото