Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Croatian Remove constraint Language: Croatian

Search Results

1. Postupak pred trgovačkim sudovima : trgovački statusni parnični postupci

2. Novi ovršni zakon : s poveznicama, sudskom praksom, podrednim propisima i primjerima

3. Zakon o obveznim odnosima

4. Međunarodno privatno pravo

5. Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija

6. Prekršajno pravo : opći dio

7. Svjedoci u kaznenom postupku : ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja

8. Nasljedno pravo

9. Kazneno procesno pravo : prva knjiga : institucije

10. Liber amicorum Mihajlo Dika : djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku : izazovi pravosudnih transformacija na jugu Evrope : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike

11. Ovršni zakon : (NN br. 112/2012) : tekst zakona s interpretativnim i komentatorskim bilješkama te stvarnim kazalom (izdanje prema stanju na dan 18. listopada 2012)

12. Komentar zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine

13. Građansko i privredno pravo u praksi sudova Bosne i Hercegovine : (aktuelna sudska praksa 2009-2012.)

14. Uzdrzavanje djece : sudski alimentacijski postupci u domacem i poredbenom pravu

15. Građansko parnično pravo

16. Hrvatsko arbitražno pravo : komentar zakona o arbitraži i drugi izvori hrvatskog arbitražnog prava

17. Komentar Zakona o upravnim sporovima

18. Zakon o parničnom postupku : sa sudskom praksom, bilijeṥkama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom pojmona

19. Parnične radnje

20. Sudske odluke i sudska nagodba

21. Pravni lijekovi