Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Czech Remove constraint Language: Czech

Search Results

1. Právní jednání a procesní úkony : vzájemné vztahy a nové aspekty

2. Základní otázky koncepce civilního procesu : disertační práce

3. Instituty českého mezinárodního práva soukromého

4. Civilní proces : řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

5. Civilní proces : řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem

6. K pojetí člověka a věci v novém soukromém právu

7. Mezinárodní právo soukromé

8. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

9. Rozhodčí doložky v mezinárodním obchodě : prevence, plánování a řízení sporu v mezinárodním obchodě

10. Zákon o soudech a soudcích : komentář

11. Zákon o zvláštních řízeních soudních : komentář

12. Civilní proces : obecná část a sporné řízení

13. Insolvenční zákon : komentář

14. Ochranná a bezpečnostní pásma

15. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé

16. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení : Komentář § 165-204

17. Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář

18. Zákon o obchodních korporacích : komentář

19. Evropské mezinárodní právo soukromé

20. Exekuční řád : Komentář

21. Insolvenční řízení

22. Komentář k zákonu o obchodních korporacích

23. Koupě a prodej : Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje

24. Občanský soudní řád : Komentář

25. Občanský zákoník : Komentář