Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Language Dutch Remove constraint Language: Dutch Language English Remove constraint Language: English

Search Results

1. Access to civil procedure abroad

2. Procedural laws in Europe = Procesrecht in Europa = Les droits judiciaires en Europe = Zivilprozessrechte in Europa : towards harmonisation = naar harmonisatie = vers une harmonisation= zu einer Harmonisierung

3. Liber amicorum Guy Horsmans

4. Commercial agency, franchise and distribution contracts (PEL CAFDC)

5. Benevolent intervention in another's affairs : (PEL Ben. Int.)

6. L'arbitrage et les tiers = Arbitrage en derden : actes du colloque du CEPANI 40 du 28 novembre 2008 = rapporten van het colloquium van CEPINA 40 van 28 november 2008

7. Les principes Unidroit relatifs aux contrats de commerce international (éd. 2010) et l'arbitrage ) = De Unidroit-principes inzake internationale handelscontracten (editie 2010) en arbitrage : actes du colloque du CEPANI du 24 mai 2011

8. Macht en onmacht van de arbiter = L'arbitre, pouvoirs et statut : rapporten van het Colloquium van CEPANI van 28 maart 2003 = actes du colloque du CEPANI du 28 mars 2003

9. European community law from a migrant's perspective : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid ...

10. Liber amicorum Jean-Luc Fagnart

11. De Magistratenschool : symposium ter gelegenheid van 35 jaar tijdschrift voor privaatrecht gent, 12 maart 1999

12. EU Law - Treaties and Legislation = Europees Recht - Verdragen en Wetgeving: A bilingual compilation : a bilingual compilation = een tweetalige verzameling

13. Le nouveau règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale = Het nieuwe ICC arbitragereglement : Texte en vigueur à compter du 1er janvier 2012 = tekst van toepassing vanaf 1 januari 2012

14. Espace judiciaire et social européen : actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001

15. Mens rea and defences in European criminal law

16. Gericht op mededinging : Consacré à la concurrence; in honorem Bernard van de Walle de Ghelcke /.

17. Sovereignty and the law of nations (16th-18th centuries) : proceedings of the colloquium, organised at the palace of the Academy, Brussels, 26 april 2002

18. The act of abjuration : inspired and inspirational

19. Het rechtsvergelijkende argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht, 1838-1940 : aansprakelijkheid voor zaken, artikel 2014, publiek domein en de relativiteit van de onrechtmatige daad

20. Remedies in Zuid-Afrika en Europa : bijdragen over privaatrecht en constitutioneel recht in Zuid-Afrika, Nederland en België

21. Risico en voorzorg in de rechtsmaatschappij

22. Maatschappelijk verantwoord ondernemen : corporate social responsibility in a transnational perspective

23. Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht :

24. Enforcing health and safety regulation : a comparative economic approach

25. Liber amicorum Guy Keutgen